PROGRAM

  23 EKİM 2021 - CUMARTESİ
     
  10.00 - 10.10 AÇILIŞ
  Ebru Esen - Sempozyum Sekreteri
  Orçun Yalav - Sempozyum Sekreteri
  Akın Fırat Kocaay - Sempozyum Sekreteri
  Ali Ekrem Ünal - Sempozyum ve Cerrahi Onkoloji Derneği Başkanı
     
  10.10 - 11.25 MİDE KANSERİNDE NUTRİSYONEL YAKLAŞIMLAR
  Moderatörler: Hasan Murat Gündüz - Orçun Yalav
  10.10-10.25 Preoperatid Dönemde Beslenme Desteği İsmail Cem Eray
  10.25-10.40 Postoperatif Dönemde Beslenme Desteği Ali Duran
  10.40-11.15 Olgularla Mide Kanserinde Beslenme Yönetimi  
  Olgu 1 Azmi Lale
  Olgu 2 Nidal İflazoğlu
  11.15-11.25 Tartışma  
     
  11.25-11.40 KAHVE MOLASI  
     
  11.40-12.30  MİDE KANSERİNDE PREOPERATİF DEĞERLENDİRME
  Moderatörler: Sancar Bayar - Enver İlhan
  11.40-11.55 Radyolog Gözüyle İlkay İdilman
  11.55-12.10 Gastroenterolog Gözüyle Erkin Öztaş
  12.10-12.25 Cerrahi Onkolog Gözüyle Salim İlksen Başçeken
  12.25-12.30 Tartışma  
     
  12.30-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ  
     
  13.00-13.50  MİDE KANSERİNDE NEOADJUVAN YAKLAŞIMLAR
  Moderatörler: Salim Demirci - Güngör Utkan
  13.00-13.15 Kimleri Neoadjuvana Gönderiyorum Can Keçe
  13.15-13.30 Kimlere Neoadjuvan Veriyorum İsmail Ertürk
  13.30-13.45 Doğu vs Batı vs Avrupa Protokollerinin Karşılaştırılması ve Biz Neredeyiz? Mutlu Doğan
  13.45-13.50 Tartışma  
     
  13.50-14.00 KAHVE MOLASI  
     
  14.00-15.05  MİDE KANSERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR
  Moderatörler: Mehmet Ali Gülçelik - Birol Bostancı
  14.00-14.15 GÖB Tümörleri Akın Fırat Kocaay
  14.15-14.30 Erken Evre Mide Kanseri Endoluminal Tedavi? Cerrahi? Tahsin Dalgıç
  14.30-14.45 Distal Mide Kanseri Bahri Çakabay
  14.45-15.00 Laparoskopik vs Açık vs Robotik Bülent Aksel
  15.00-15.05 Tartışma  
     
  15.05-15.15 KAHVE MOLASI  
     
  15.15-15.50 POSTOPERATİF TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
  Moderatörler: Nuri Karadurmuş - Yıldız Güney
  15.15-15.30 Adjuvan KT Mehmet Ali Nahit Şendur
  15.30-15.45 Adjuvan RT Ferrat Dinçdoğan
  15.45-15.50 Tartışma  
     
  15.50-16.00 KAHVE MOLASI  
     
  16.00-17.15  NÜKS, İLERİ EVRE MİDE KANSERİ, LİNİTİS PLASTİKA YÖNETİMİ
  Moderatörler: Ali Ekrem Ünal - Erhan Aygen
  16.00-16.15 Lokal Nüks Ali Güner
  16.15-16.30 İzole Organ Metastazı Özgül Düzgün
  16.30-16.45 Peritonitis Karsinomatoza Kürşat Karadayı
  16.45-17.00 Linitis Plastika Ebru Esen
  17.00-17.15 Tartışma  
     
  17.15-17.30 KAHVE MOLASI  
     
  17.30-18.05  NET ve GIST TEDAVİ PRENSİPLERİ
  Moderatörler: Bülent Ünal - Soykan Dinç
  17.30-17.45 NET Tedavi Yaklaşımları Ayşe Gizem Ünal
  17.45-18.00 GIST Tedavi Yaklaşımları Serdar Çulcu
  18.00-18.05 Tartışma  
     
  18.05-18.10 KAHVE MOLASI  
     
  18.10-19.00  KOMPLİKASYONLARIN YÖNETİMİ
  Moderatörler: Bülent Aksel - Lütfi Doğan
  18.05-18.20 Anastomoz Kaçakları Emir Çapkınoğlu
  18.20-18.35 İntra ve Postoperatif Kanamalar Cemil Yüksel
  18.35-18.50 Anastomoz Darlıkları Serdar Gümüş
  18.50-19.00 Tartışma  
     
  24 EKİM 2021 - PAZAR
     
  10.00-11.00 MİDE KANSERİ CERRAHİSİ
  Moderatörler: Mehmet Mihmanlı - Ömer Özkan
  10.00-10.15 Mide Kanserinde Anatomik / Onkolojik Bakış Açısı Fatih Aslan
  10.15-10.30 Laparoskopik Mide Kanseri Cerrahisinde Anastomoz Teknikleri Mehmet Aslan
  10.30-10.45 Laparoskopik Mide Kanseri Cerrahisinde Cerrahi Aletler, Trokar Yerleşimleri ve Pozisyonlar Ömer Yalkın
  10.45-11.00 Tartışma  
     
  11.00-11.30 KAHVE MOLASI  
     
  11.30-16.30 CANLI AMELİYATLAR
  Moderatörler:Mehmet Mahir Özmen - Cüneyt Kayaalp
  Laparoskopik Distal Gastrektomi  
  OPERASYON EKİBİ: Salim Demirci, Akın Fırat Kocaay, Serdar Çulcu  
  Laparoskopik total gastrektomi  
  OPERASYON EKİBİ: Bülent Aksel, Ebru Esen, Onur Can Güler, Cem Özcan  
     
  16.30-16.45 KAPANIŞ
  Ebru Esen - Sempozyum Sekreteri
  Orçun Yalav - Sempozyum Sekreteri
  Akın Fırat Kocaay - Sempozyum Sekreteri
  Ali Ekrem Ünal - Sempozyum ve Cerrahi Onkoloji Derneği Başkanı